Bahasa Bantu (Pertemuan IV)

Materi: Pengaktifan kata-kata lama

Pengaktifan kata lama dilakukan dengan mengaktifkan kata lama dengan makna yang dinilai dapat memadai untuk istilah kekinian. Cara ini juga dapat berupa memberikan makna baru pada kosa kata lama.

Contoh kosa kata Bahasa Indonesia yang dikembangkan dengan cara ini adalah kata bahari (laut), kata pakar (ahli), dan kata kemas (container).

Contoh pemberian makna baru dapat dilihat pada kata sunting yang sebelumnya bermakna hiasan sanggul. Kata tersebut diberi makna baru yang merujuk pada kata edit dalam Bahasa Inggris, sehingga dapat dipadankan untuk istilah mengedit (penyuntingan-menyunting).

Kata arahan juga mengalami pemerolehan makna baru. Sebelumnya kata tersebut bermakna sebagai “orang yang menjadi pembantu”, kini makna kata tersebut menjadi “petunjuk atau perintah”

This entry was posted in Tingkat Kuliah and tagged . Bookmark the permalink.