Teks Prosedur Kompleks Kelas X (2)

Ciri Kebahasaan: Kohesi Rujukan

Kohesi (rujukan) adalah kata yang digunakan dalam sebuah kalimat yang merujuk pada fungsi subjek/objek. Kohesi rujukan memiliki ciri (biasanya) berupa pronomina aku, dia, kamu, kami, hal itu, hal ini, dan ku.

Contoh:
Selama ini kita hidup berleha-leha. Hal ini membuat kita jadi terlalu santai.
Bentuk “hal ini” dalam contoh kalimat di atas merujuk pada “hidup berleha-leha”.

This entry was posted in SMA Kelas X, Tingkat SMA and tagged , . Bookmark the permalink.